prensas offset a pliego

Nosotros comerciamos con prensas offset a pliego usadas de las marcas Heidelberg, MAN Roland, Koenig & Bauer Planeta, Komori, Ryobi, Mitsubishi, Sakurai.